Пожарен шланг с диаметър ø75 мм/8 bar

Характеристика:

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „ Щорц“, работно налягане 8bar, дължина 20м.

Сертификат:

EN 14540