Съединител тип Щорц – капачка – ø75мм.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Щорцовият съединител – капачка е предназначен да затваря и предпазва отворите всички на противопожарни технически
средства, когато не се използват.

Материал: Алуминиева отливка