Адресируем комбиниран пожароизвестител FD7160

Описание:

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим или скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура на охраняваната среда.

Темепературния клас (A1R, A2R или BR) и чувствителността на дим (ниска, средна или висока),
са в съответствие с Европейски стандарт EN54-5, EN54-7 и са програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.

FD7160 съчетава качествата на FD7120 и FD7130 при намалени разходи за доставка и монтаж.

Технически характеристики:

Принцип на действие Разсеяна светлина (ефект на Тиндал) с микропроцесорно управление и измерване на температурата

Захранващо напрежение (15-30)V DC

Съединителни клеми За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2

Работна температура Минус 10оС до 55оС

Чувствителност Съответства на EN54-7 и EN54-5, клас A1R, A2R или BR

Начин на монтаж Чрез контактна основа 7100

Степен на защита IP 43

Относителна влажност (93±3)% при 40оС

Материал на корпуса Пластмаса ABS, бяла

Габаритни размери Ø100, h 52mm

Маса 0.100 kg

Охранявана площ Кръг с диаметър 10m, h 8m