Адресно изпълнително устройство FD7203

Описание:

FD7203 е изпълнително устройство предназначено да управлява и получава информация от външни за
пожароизвестителна система IFS7000 устройства при възникване на пожар.

Захранва се от силовия, а се управлява от сигналния контур и има вградени изолатори на късо съединение за двата контура.

Удовлетворява изискванията на Европейски стандарти EN54-17 и EN54-18.

Технически характеристики:

Входове 3 галванично отделени

Изходи 6

– 1 контролируем (11-30)V DC/200mA

– 4 релейни превключващи 1A/30V DC 0.5A/125 V AC

– 1 за постояннотоково захранване (12-30) V DC/ 1A

Захранващо напрежение:

на сигналния контур (15-30) V DC

на силовия контур (12-30) V DC

Ток в задействано състояние:

на сигналния контур 3 mA

на силовия контур до 1А

Степен защита IP 50

Работна температура минус 10оС до 55оС

Относителна влажност (93±3) при 40оС

Габаритни размери 120х164х74 mm

Маса на изделието 0.250 kg