Пожарогасителна централа FS5200E

Описание:

FS5200E притежава продуктов сертификат от EVPU !

Пожароизвестителната централа FS5200E е предназначена за пожарна охрана, управление и контрол на системи с активно гасене – газово, прахово, аерозолно, водно и др. FS5200E може да обменя информация с повторител, компютър или друго интелигентно устройство чрез интерфейси RS485.

Функционални характеристики
– Следене на линиите, контролируемите входове и изходи за повреда и автоматично възстановяване
– Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване
– Възможност за настройка на времето за евакуация от 0 до 5 минути
– Възможност за настройка на времето, през което е включено устройството за гасене от 10 секунди до 5 минути
– Вградена звукова сигнализация при пожар и повреда с възможност за изключване
– Вграден часовник с астрономическо време
– Набор от тестови режими и възмойност за насртойка
– Енергонезависим архив на 100 събития, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието.