Сервиз

Дейности

Продажба

 • Пожарогасители
 • Противопожарно оборудване
 • Евакуационно осветление
 • Автокомплекти
 • Указателни табели

Сервиз и обслужване

 • Сервиз и обслужване на пожарогасители
 • Вътрешно пожарни кранове
 • Пожароизвестителни инсталации
 • Пожарогасителни инсталации
 • Системи за управление на дим и топлина
 • Пълнене на бутилки с въглероден диоксид (CO2)

СЕРВИЗ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

Изготвяне на документация по Наредба на МВР

Документи за пожарна безопасност

 • Изготвяне на пакет документи по пожарна безопасност съгласно наредбите и закона на МВР
 • Изготвяне на план схеми за евакуация
 • Консултации по цялостното пожарообезопасяване на обектите

План схеми за евакуация