Пожарогасители

Дейности извършвани от фирма „ПЛАМЪК – КЪНЧЕВИ“ ООД
  • Продажба на нови пожарогасители и оборудване
  • Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители
  • Профилактика на пожарогасители
  • Поддръжка и сервиз на пожарогасители

Прахови пожарогасители

Пожарогасители с въглероден двуокис CO2

Водни пожарогасители

Водопенни пожарогасители

Пожарогасители за горски пожари