Адресируем топлинен, максимален пожароизвестител 7110

Описание:

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда превиши определена стойност.

Температурният клас (A1S, A2S или BS) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-5 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.

Пожароизвестителят е приложим в помещения с нормална и висока температура с възможни резки промени.

Технически характеристики:

Принцип на действие Микропроцесорно управление и измерване на температурата

Захранващо напрежение (15-30)V DC

Съединителни клеми За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2

Работна температура Минус 10оС до 55оС

Чувствителност Съответства на EN54-5, клас A1S, A2S или BS

Начин на монтаж Чрез контактна основа 7100

Степен на защита IP 43

Относителна влажност (93±3)% при 40оС

Материал на корпуса Пластмаса ABS, бяла

Габаритни размери Ø100, h 47mm

Маса 0.100 kg

Охранявана площ Кръг с диаметър 10m, h 8 m