Адресируем оптичен пожароизвестител 7130

Описание:

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим в охраняваната среда.

Чувствителността на дим (ниска, средна или висока) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-7 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.

Пожароизвестителя работи по усъвършенстван алгоритъм за самокомпенсация на замърсяването на оптичната камера, като сигнализира необходимостта от почистването й.

Бързо почистване, благодарение на лесния демонтаж и монтаж на капачката на корпуса.

Конструкция осигуряваща висока степен на защита от запрашаване и работа при силни въздушни течения.

Технически характеристики:

Принцип на действие Разсеяна светлина (ефект на Тиндал) с микропроцесорно управление

Захранващо напрежение (15-30)V DC

Съединителни За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2

Работна температура Минус 10оС до 55оС

Чувствителност Съответства на EN54-7

Начин на монтаж Чрез контактна основа 7100

Степен на защита IP 43

Относителна влажност (93±3)% при 40оС

Материал на корпуса Пластмаса ABS, бяла

Габаритни размери Ø100, h 47mm

Маса 0.100 kg

Охранявана площ Кръг с диаметър 15m, h 11 m