Адресируем ръчен пожароизвестител FD7150

Описание:

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа IFS7002 при ръчно задействане чрез счупване на стъклото.

Има възможност за тестване чрез специален ключ.

Удовлетворява изискванията на Европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А и EN54-17.

Технически характеристики:

Захранващо напрежение (15-30)V DC

Съединителни клеми За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2

Ток в състояние Охрана