Aдаптер FD7201S

Описание:

FD7201S адаптер се използва за свързване на конвенционални точкови, линейни пожароизвестители, газ детектори и други към система IFS7002.

Захранва се от силовия контур, което позволява включване на до 125 адаптера във всеки сигнала контур.

Удовлетворява изискванията на Европейски стандарт EN54-17 и EN54-18.

Технически характеристики:

Захранващо напрежение (15-30)V DC

Напрежение на конвенционалната линия (12-30)V DC

Ток в конвенционалната линия:

Ток в състояние Прекъсване (0-2) mA

Ток в състояние Охрана (3-13)mА

Ток в състояние Пожар: (14-50)mA

Ток в състояние Късо съединение: Над 50 mA

Работна температура Минус 10оС до 55оС

Степен на защита IP 50

Относителна влажност (93±3)% при 40оС

Материал на корпуса Пластмаса ABS, светло сива

Габаритни размери 120x164x74 mm

Маса 0.200 kg